จากธุรกิจยา…ก้าวสู่ ‘เวชสำอาง’เปิดตัว “นิวทรัลแคร์” รุกตลาด

  ปัจจุบันเราคงปฏิเสธพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 ที่มีความต้องการที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูลทำการบ้านก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนสนใจ ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ไหนดีมีคุณภาพ ก็จะได้รับความนิยมและแพร่กระจาย “ติดลมบน” อย่างรวดเร็ว แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีจริงอย่างคำโฆษณาก็ “ดับ” และหายไปจากตลาดรวดเร็วเช่นกัน